Tenho-Yhtiöt Oy:n ja Päivien kimallus -palveluiden tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 18.8.2020

Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Tenho Yhtiöt Oy (Tenho) käsittelee asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa henkilötietoja sekä verkkosivujensa vierailijoiden henkilötietoja.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan millaisia henkilötietoja Tenho käsittelee, miten henkilötietoja käsitellään ja miten voit käyttää omiin henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia.

Tätä Tietosuojaselostetta voidaan päivittää, mikäli se on toiminnassamme tai lainsäädännössä tapahtuvien muutosten vuoksi tarpeellista.

Mikäli Tietosuojaselosteeseen tehdään muutoksia, pyrimme informoimaan henkilöitä, joita muutokset koskevat. Ajantasainen Tietosuojaseloste löytyy kuitenkin aina verkkosivuiltamme.

Heinäkuu 2020
Tietosuojaselosteen osat:
1. Rekisterinpitäjä2. Rekisteriasiat
3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
5. Rekisterin tietosisältö
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen ja säilytys
8. Tietoturvallisuus
9. Yksityisyyteen liittyvät oikeudet
10. Evästepolitiikka ja verkkoliikenteen analysointi

1. Rekisterinpitäjä

Tenho Yhtiöt Oy on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Yrityksessämme tietosuojasta vastaava henkilö on Iina Åman. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kommentteja liittyen tietosuojaselosteeseen tai henkilötietojesi käyttöön, yhteystietomme ovat:
Nimi: Tenho-Yhtiöt Oy
Kotipaikka: Seinäjoki
Y-tunnus: 2194202-1
Postiosoite: Seuralantie 5, 60100 Seinäjoki
Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Iina Åman
iina.aman@tenho.fi
www.tenho.fi

 

 

2. Rekisteriasiat

Vastaamme viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Tenho Yhtiöt Oy:n Päivien kimallus -palvelujen käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöönottamien Tenho Yhtiöt Oy:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen käyttämiseen liittyvien tiedotteiden toimittamiseen.

Tarkoitus on myös hoitaa yhteistyöprojekteja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä hoitaa koulutukseen ja valmentamiseen liittyvää yhteydenpitoa.

Keräämme henkilötietoja monesta lähteestä.

Henkilötietoja pyritään kuitenkin keräämään ja säilyttämään pääsääntöisesti vain sen verran ja sen aikaa, kuin se on välttämätöntä turvallisuuden, toimintamme ja liiketoimintamme kannalta.

Käsittelemme henkilötietoja laskutuksen, markkinoinnin ja asiakasviestinnän sekä muiden liiketoiminnan toimenpiteiden tarkoituksiin.

Käsittelemme henkilötietoja myös sopimusten valmistelussa tai tapauksissa, joissa laki sitä vaatii.

Osa Tenhon keräämistä henkilötiedoista on saatu suoraan asiakkailta ja verkkosivujen käyttäjiltä.

Yleisiä säilytettäviä tietoja ovat esimerkiksi nimitiedot, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.

Muita keräämiämme tietoja voivat olla esimerkiksi muut laskutukseen liittyvät tiedot, kuten tilitiedot. Voimme myös pyytää suostumustasi henkilötietojen käsittelemiseksi.

Tenhon asiakkaana sinun on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.

Säilytämme henkilötietoja sen ajan, mikä on tarpeellista liiketoimintamme kannalta, niin kauan kuin laki sitä meiltä määrää, tai mikäli saamme poistopyynnön sinulta eikä meillä ole oikeutettua etua säilyttää tietojasi.

Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa koskien henkilötietojasi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä:

•    Nimi
•    Titteli
•    Organisaatio
•    Sähköpostiosoite
•    Puhelinnumero
•    Sosiaalisen median tilit
•    Palvelun käyttötiedot (mm. kirjoitetut viestit, vierailuajankohdat, asetukset, jne.)

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan seuraavin tavoin

– Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä sekä internet-sivujen kautta sähköpostilistalle ilmoittauduttaessa.
– Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan.

Rekisteri koostetaan käyttötarkoitukseensa yksitellen ja perustuu kommunikointiin rekisterissä olevien henkilöiden kanssa.

Markkinoimme palveluitamme ja tuotteitamme useiden kanavien kautta. Osa kanavista on suoria markkinointikanavia, joissa käytämme henkilötietoja. Henkilötietoja käyttämällä voimme tarjota sinulle paremmin suunnattuja palveluja.

Saatamme pitää rekistereitä asiakkaiden yhteystiedoista ja hyödyntää rekisteriä tarjotaksemme lisätietoa tuotteista ja myydäksemme palvelujamme.

Tenholla on oikeutettu etu käyttää markkinoinnissa tarpeellisia henkilötietojasi, kuten yhteystietoja.

Säilytämme kuitenkin vain markkinoinnin kannalta oleelliset henkilötiedot.

Voit pyytää meitä poistamaan tietosi markkinointikanavistamme milloin tahansa.

 

7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen ja säilytys

Käytämme kolmansien osapuolien teknisiä palveluja henkilötietojen säilyttämiseen.

Nämä kolmannet osapuolet toimivat kuitenkin henkilötietojen käsittelijöinä ja Tenho toimii ainoana rekisterinpitäjänä.

Kolmansien osapuolten oikeuksia käsitellä tietoja on rajoitettu vain palveluiden tuottamiseen tarvittaviin oikeuksiin.

Säilytämme henkilötietoja Amsterdamissa sijaitsevilla palvelimilla eikä henkilötietoja luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille viranomaisen määräyksellä.

 

8. Tietoturvallisuus

Käytämme hallinnollisia, teknisiä sekä fyysisiä menetelmiä tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Yhteistyökumppanimme huolehtivat datan ja tietosisällön turvaamisesta mm. tietojen salaamisen, palomuurien, turvallisten tilojen ja rajoitettujen pääsyoikeuksien avulla.

Omalta osaltamme varmistamme, että vain henkilöt, joilla tulee olla työtehtävän myötä perusteltu pääsy henkilötietoihin, on käyttöoikeudet kyseisiin tietojärjestelmiin.

Käyttäjällä on aina henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Mikään tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskeva varotoimi ei kuitenkaan voi olla täysin varma. Mikäli kaikista toimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jossa henkilötietoja voi vaarantua, ilmoitamme loukkauksesta lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville henkilöille ja muille osapuolille, joita loukkaus voi koskea.

Tietosuojalainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme loukkauksesta myös viranomaisille niin pian kuin mahdollista.

 

9. Yksityisyyteen liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus henkilötietoihisi, mikä tarkoittaa sitä, että voit saada nähdä sinusta kerätyt henkilötiedot ja vaatia niissä olevat mahdolliset virheet korjattavaksi. Voit pyytää tietojesi tarkistusta maksutta kerran kalenterivuodessa.

Voit myös vaatia meitä poistamaan henkilötietosi, elleivät meidän oikeutetut etumme estä niiden poistamista.

Mikäli haluat vaatia tietojesi näkemistä, poistamista tai tietosi korjaamista, voit ottaa yhteyttä: iina.aman@tenho.fi.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely on tietosuojalainsäädännön vastaista, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

 

10. Evästepolitiikka ja verkkoliikenteen analysointi

Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä pieni tekstitiedosto, jonka avulla sivuston ylläpitäjä voi tunnistaa sivuilla vierailevat kävijät.

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat tiedostoja, joita voidaan käyttää kävijöiden antamien tietojen säilyttämiseksi. Evästeet sisältävät nimettömän  tunnisteen, jonka avulla voidaan yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Osa evästeistä kerää tietoa sivuston käytöstä (statistiikkaa). Hyödynnämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita (Google Analytics) kävijämäärien tilastollisessa seurannassa.

Käytämme evästeitä verkkosivuston kehittämiseen ja verkkoanalytiikkapalveluihin.

Verkkoanalytiikkapalveluja, kuten Google Analyticsiä käytetään vierailijoiden analytiikkatietojen kokoamiseen.

Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen perusteella eikä analytiikkatietoja käytetä markkinointitarkoituksiin yksittäisten käyttäjien osalta.

Sivustollamme voi olla käytössä myös toimintoja kuten Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.

Evästeiden avulla voidaan sivuston toimivuutta kehittää käyttäjäkokemuksen parantamiseen, vierailijoiden seurantaan, markkinoinnin kohdentamiseen ja yhdistelmätiedon keräämiseen kävijöistä.

Evästeet eivät vahingoita tietokonetta tai sillä olevia tiedostoja.

Verkkosivumme ei edellytä evästeiden käyttöä ja voit estää niiden käytön selaimessasi tai muuttaa selaimesi asetuksia niin, että selaimesi varoittaa, mikäli evästeitä yritetään asentaa.